کنگره شهدای روحانی استان مازندران Reviewed by Momizat on .  ..  .       حجت الاسلام والمسلیمن سعیدی ، سخنران ویژه این کنگره بود. پیام تصویری حضرت آیت ا.. جوادی آملی زینت بخش این کنگره گردید. متن این پیام   ..  .       حجت الاسلام والمسلیمن سعیدی ، سخنران ویژه این کنگره بود. پیام تصویری حضرت آیت ا.. جوادی آملی زینت بخش این کنگره گردید. متن این پیام  Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » خبرهای حوزه » کنگره شهدای روحانی استان مازندران

کنگره شهدای روحانی استان مازندران

 ..  .

 

 

 

حجت الاسلام والمسلیمن سعیدی ، سخنران ویژه این کنگره بود.

پیام تصویری حضرت آیت ا.. جوادی آملی زینت بخش این کنگره گردید.

متن این پیام …

 

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی جمیع الأنبیاء و المرسلین و الأئمه الهداه المهدیین سیّماخاتم الأنبیاء و خاتم الأوصیاء(علیهما آلاف التحیّه و الثناء) بهم نتولّی و منأعدائهم نتبرّءُ الی الله!

 مقدم شما علما،فضلا، فرهیختگان روحانیت را گرامی می‌داریم و حضور خانواده‌های معزز و معظم شهدا وروحانیت را ارج می‌نهیم و از برگزارکنندگان این همایش وزین، این نشست و این کنگرهعظیم حق‌شناسی می‌کنیم از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنیم همه شهیدان مخصوصاً شهیدانروحانیت، بالأخص شهیدان روحانیت استان ولایتمدار مازندران را با انبیا و اولیامحشور بفرماید سابقشان، لاحقشان، غابرشان، قادمشان، سالفشان، آنفشان همه اینهامشمول عنایت خاصّ ذات اقدس الهی باشند! گر چه هر شهیدی که در راه حق شربت شهادتنوشید پاداش ویژه دارد و خونش اثر مخصوص خود را به همراه خواهد داشت ولی یک عالِمدینی وقتی شربت شهادت می‌نوشد حَسنات مضاعف خواهد داشت زیرا آثار مضاعف دارد، اگرمآثر و آثار، دو چندان بود ثوابش هم دو چندان و درجاتش هم دو چندان خواهدبود.

راز اینکه یک روحانی شهید کامیابی‌اش از دو جهت است برای آن است که عالِمی که شربتشهادت نوشید با یک دست، وزن را در قیامت به همراه دارد با دست دیگر موزون. در قیامتکه ترازو نصب می‌شود در یک کفّه ترازو وزن است در کفّه دیگر موزون. از وجود مبارکحضرت ختمی نبوّت(علیه و علی آله آلاف التحیّه و الثناء) رسیده است که در صحنه قیامتبعد از وضع ترازو و میزان الهی خون شهدا را با مرکب عالمان دین می‌سنجند در یک کفهمرکب عالمان دین که با آن کتاب نوشتند، رساله نوشتند، مقاله نوشتند، شرح و تحریرنوشتند، کار را از راه بنان و بیان به عهده گرفتند در یک کفه این گوهرهای گرانبهارا قرار می‌دهند در کفه دیگر خون شهیدان غیر روحانی را. آن روز هر چه سنگین‌تر باشدنشان آن است که از «إِنَّا سَنُلْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقِیلاً»[۱] بهره بیشتریدارند از ذات مقدس پیغمبر(علیه و علی آله آلاف التحیّه و الثناء) رسیده است که درآن ترازو مرکب عالِم، وزین‌تر و سنگین‌تر از خون شهید است[۲] در یک کفه مرکب عالِم،در کفه دیگر خون شهید.

 اگر خود عالِم شربتشهادت نوشید هر دو کفه را حیازت می‌کند در یک کفه مرکب عالمانی که زمینه نشر معارفشد قرار می‌گیرد در کفه دیگر خونی که در راه خدای سبحان اهدا کرده است یعنی هم وزنرا، هم موزون را، هم عصاره کفه اول را، هم عصاره کفه دوم را به همراه دارد، اینمطلب اول.

راز حرمت خون شهید، نشر معارفالهی است

 مطلب دوم آن است کهراز حرمت خون شهید، نشر معارف الهی است. سالار شهیدان حسین‌ ابن‌ علی ابن ابی‌طالب(صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه و أبنائه و أهل بیته) طبق آنچه در زیارت «اربعین» آمده است خونش را در راه خدا داد «وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَلِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَ الْجَهالَهِ وَحَیْرَهِ الضَّلالَهِ»[۳] انبیا(علیهمالسلام) آمدند تا مردم را از جهل برهانند و از ضلالت آزاد کنند همان دو هدف راسالار شهیدان تعقیب کرد برابر زیارت «اربعین»، خونش را در راه خدا اهدا کرد تابندگان الهی را از جهالت و حیرت ضلالت برهاند.

 کسانی هم که راهیانراه حسین‌بن‌علی بوده و هستند آنها هم همین هدف را داشته و دارند درباره شهدایی کهدر مسیر حسین‌بن‌علی(صلوات الله و سلامه علیهما) قدم برداشتند مطابق آن سخنرانیرسمی حضرت در مکه که فرمود: «مَن کان باذلاً فینا مهجته و موطّناً علی لقاء اللهنفسه فلیرحل معنا»[۴] کسی که خونش را در راه ما که رهبران الهی هستیم و حرفی جز حرفخدا نداریم نثار کند پاداش ویژه‌ای خواهد داشت پس دیگر شهدا خونشان را در راه امامصرف می‌کنند، امام خونش را در راه ذات اقدس الهی صرف می‌کند راه امام جز راه خدایسبحان که به او رهنمود داد نخواهد بود.

جهل‌زادیی و ضلالت‌روبی؛ اهدافشهدا برای اهدای خون

 از اینجا روشنمی‌شود که شهیدان برای دو هدف خون دادند: یکی جهل‌زدایی، یکی ضلالت‌روبی؛ مردمعالِم و عاقل باشند نه بیراهه بروند نه راه کسی را ببندند اگر هدف اصلی شهادت، بذلمهجه برای استنقاذ جامعه از جهالت و حیرت ضلالت است عالِمان دین از دو منظر به اینهدف نگاه کردند و می‌کنند و از دو راه، این هدف را تحقیق می‌کنند و احیا می‌کنندیکی راه شهادت است، یکی راه فرهنگ علمی؛ آن مناظرات علمی، آن احتجاجات علمی، آنکتاب نوشتن‌های عمیق، همه اینها برای آن است که جامعه را از جهل استنقاذ کنند و ازاین حالت برهانند «وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَکَ مِنَالْجَهالَهِ وَحَیْرَهِ الضَّلالَهِ» دیگران که در راه حسین‌بن‌علی شربت شهادتنوشیدند همین کار را انجام دادند «مَن کان باذلاً فینا مهجته».

 عالِم دین هم ازنظر بنان و بیان کاری کرده است برای استنقاذ جامعه از جهالت و حیرت ضلالت و هم خونشرا؛ لذا هم در کفه وزن صاحب‌نظر است هم در کفه موزون؛ هم در مسئله بذل مهجه برایاستنقاذ مردم حضور دارد و هم در کفه رهایی دادن جامعه از جهل و از ضلالت. اگردرباره عالِمان دین وجود مبارک پیغمبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین فرمود کهاثر مرکب عالِم از خون شهید بیشتر است برای آن است که یک پیام زنده و به روز دارد. به اندازه درجه خدمت، ثواب داده می‌شود چون جزا مطابق عمل خواهد بود اگر کسی دوحَسنه داشت جزای دو حَسنه بیش از کسی است که یک حَسنه دارد.

طیب بودن زمینی که شهید در آنآرمیده است

 مطلب دیگر آن استکه شهید در هر سرزمینی بیارمد یا در هر زمانی رحلت کند آن زمان و زمین را معطرمی‌کند که بارها این جمله زیارت مشخص شد که ما در آستانه شهدای کربلا و سایر شهیدانعرض می‌کنیم: «‏طِبْتُمْ وَطابَتِ‏ الْأَرْضُ الَّتی‏ فیها دُفِنْتُمْ»[۵] سرزمینشما طیب و طاهر است آن عاملی که این سرزمین را طیب و طاهر کرده است شهادت است «‏طِبْتُمْ وَطابَتِ‏ الْأَرْضُ الَّتی‏ فیها دُفِنْتُمْ».

اثرات خون روحانی شهید دوچنداناست

 در جریان عالماندین که با بنان و بیانشان، با دست و قلمشان علوم اهل بیت را منتشر کردند، احکام وحِکم الهی را بیان کردند اینها همه کمتر از آن طیب و طاهر بودنِ خون نیست اینها همخونشان طیب و طاهر است هم معمولاً از دیگر افراد از نظر طهارت روح برترند و خدماتعالمانه آنها هم طیب و طاهر خواهد بود پس «‏طِبْتُمْ وَطابَتِ‏ الْأَرْضُ الَّتی‏فیها دُفِنْتُمْ» از دو منظر جاری است: یکی به لحاظ شهادت، یکی به لحاظ بیداری فکریو فرهنگی و از آن جهت که در سوره «فاطر» فرمود: «إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُالطَّیِّبُ»[۶] کَلِم طیب به طرف الله بالا می‌رود اگر کسی خودش طیب و طاهر نباشد ودارای اعتقاد طیب و طاهر نباشد بعد از مرگ او عنوان طیب بر او صادق نیست و چونعالمان دین صاحبان کَلِم طیب‌اند و کلِم طیب به طرف الله صعود می‌کند پس آثار خوناینها هم الهی خواهد شد وقتی آثار خون اینها الهی بود به اندازه قُرب الهی اثرمی‌گذارد بنابراین آنچه از خون روحانی شهید و عالِم شهید برمی‌خیزد نسبت به آثارخون شهید غیر عالِم دو چندان است.

 من مجدّداً مقدمشما بزرگواران را گرامی می‌دارم و از دست‌اندرکاران برگزاری این کنگره وزینحق‌شناسی می‌کنیم از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنیم همه شهدا به ویژه شهدای روحانیتاستان مازندران را با انبیا و اولیا محشور بفرماید! امام راحل و شهدا را با انبیا واولیا محشور بفرماید و بهترین و مهم‌ترین برکاتی که ذات اقدس الهی برای شهدا واولیای الهی مقدر کرده است نصیب این عزیزان بفرماید! نظام ما رهبر ما مراجع ما ملتو مملکت ما را در سایه ولی‌اش حفظ بفرماید! این کشور ولیّ عصر را تا ظهور صاحباصلی‌اش از هر خطری محافظت بفرماید! شهدای روحانیت از آیت‌الله شیخ فضل الله نوری وسایر عالمان و بزرگواران و سخنوران و ادیبان و حکما و متکلمینی که در این راه اقدامکردند و شربت شهادت نوشیدند با شهدای صدر اسلام محشور بفرماید


علی سعیدی در یادواره ۴۰۰ تن ازشهدا روحانی مازندران در مدرسه فیضیه بابل اظهارداشت: آنچه سبب پیشتازی روحانیت می شود این است که روحانیت همواره جلودار،پیشتاز ،الگو،اسوه ومرجعیت فکری جامعه را به عهده دارند.

وی بیان داشت: نقش علما وروحانیت در طول تاریخ بی نظیر بوده است  ،قضیه مرحوم ملا علی کنی در قضایای رویتر ومحمد حسن شیرازی در جنبش تنباکو ،شهید شیخ نوری در مشروطیت وآیت الله کاشانی ونواب صفوی در نهضت ملی ایران برجستگی نقش روحانیت را جلوه گر است.

سعیدی تصریح کرد: روحانیت همیشه پرچم دار گفتمان  نبوی  وعلوی  در برابر گفتمان ملی گرایی ،مارکسیستی ولیبرالیسم طی هزارسال گذشته بوده اند.

وی به مهم ترین الزامات پیشتازی  روحانیت اشاره و اظهارداشت: دومقطع غیبت کبری تا قیام امام (ره) که قدرت وحکومت در اختیار ولی فقیه نبود وشرایط پیشتازی خاصی حاکم بود ودوره ای که ولی فقیه عهده دار اداره جامعه است ،لذا الزامات پیشتازی متفاوتی داشت.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسدارا خاطرنشان کرد: اولین شرط پیشتازی روحانیت دردوران حاکمیت ولی فقیه هم سویی ،هم گرایی وهم صحبتی با ولی فقیه است زیرا محور نظام ولی فقیه است،همانگونه که در زمان پیامبر اکرم  محور نظام ،حقانیت وولایت الهی پیامبر ودر عصر امامت امام معصوم  است در عصر ولی فقیه محور حقانیت وحقیقت ولی فقیه است.

سعیدی گفت: اتفاقاتی که در تاریخ رخ داده به دلیل عدم توجه به این الزامات توسط خواص بوده است،مهم ترین مشکل خواص  بعد رحلت  پیامبر این بود که به این الزام توجه نداشته وبه تفاوت  متغیرهایی که زمان پیامبر با زمان حضرت علی (ع) بود توجه نکردند .

این مسئول اذعان داشت: مشکل ابوموسی اشعری،عمر و دیگر خواص این بود  که شرایط عصر علوی را درک نکردند ودر برابر جنگی که درگرفت سکوت کردند ودستورولی خدا را اجابت ننمودند لذا دچار انحراف شدند  وگفتند علی با اهل قبله جنگید در حالی که پیامبر نجنگید .

وی بیان داشت: فرقی نمی کند فرمانده امام صادق (ع) باشد یا رهبر انقلاب ،امروز ما نیازمند  تعبد وپیروی از امام هستیم واگر خواص کوتاهی کنند منحرف می شوند.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی اظهارداشت: در نه دی مردم متوجه انحراف خواص شدند وبه دنبال رهبر خود رفتند لذا حماسه نه دی در تاریخ رقم خورد.

سعیدی با اشاره به اینکه درک درست از مواضع رهبری  مهم ترین الزام است تصریح کرد: باید فهمید که زمان جنگ با زمان فعلی فرق دارد ،جنگ هیجان دارد ولی دوره امروز دوره سازندگی  است  ونمی توان این دو را با هم قیاس کرد.

وی خطاب به کسانی که در گفتن مرگ برآمریکا دچار تردید هستند بیان داشت:امروز جنگ با آمریکا منطقه ای است و مرز ما ساحل مدیترانه است اما در گذشته جنگ ما با آمریکا در مرزهای داخلی بود،متاسفانه بعضی از خواص این واقعیت را نمی فهمند.

این مسئول عنوان کرد: امروز ماهیت جنگ از سخت افزاری به نرم افزاری تغییر یافته وفن آوری ها تغییر یافته است،دامنه وگستره قلمرو ما فرق کرده است.

سعیدی بیان داشت: اگر امروز آمریکا  در مذاکره با ما رویکرد نسبی مثبت نشان می دهد  ناشی از منطقه نفوذ ماست ،جان کری عنوان کرده امروز هرجا قدم می گذارم نفوذ ایران را می بینم .

وی زمان شناسی را یکی از الزامات مهم  دانست وگفت: درک خواص وروحانیت از نیازهای زمان بسیار مهم است ،بعضی جلوتر از زمان ،عده ای همراه وعده ای عقب ترند  در ماجرای فتنه گران عده ای از خواص عقب تر از زمان بودند وهنوز هم عقب ترند وحاضر نیستند کلمه فتنه را بگویند.

وی بیان داشت: شهید مطهری نماد زمان شناسی بود زیرا تالیفات او در خصوص آسیب های آن زمان بود  وامروز نیاز است تالیفاتی مناسب با این زمان داشته باشند.

سعیدی اظهارداشت: امروز از تریبون عربستان اسلام وهابی گری  ،تند وخشن که در سوریه نمود یافت وسربریدن افتخار آنهاست،تریبون  ترکیه که اسلام سکولاریزم را اشاعه می کند وتریبون انقلاب  ما که باید زهرا (س) را طوری معرفی کنیم که چهره واقعی  او به جهان ودیگر ائمه معرفی شوند .

وی تصریح کرد: ما  حاکمیت طبیعت،علم وعقل را پشت سر گذاشتیم وامروز حاکمیت به سمت دین می رود زیرا بشر به این نتیجه رسیده  که با عقل وعلم نمی توان نیاز بشر را رفع کرد.

سعیدی گفت: دشمن شناسی از دیگر الزامات مهم است ،دشمن شناسی انواع مختلف،با لباس وسنگر ها وشعارهای مختلف وارد عرصه می شود ،یک بار با جنگ نظامی ویک بار بر سر میز مذاکره می نشیند.

این مسئول تصریح کرد: باید توافق هسته ای در چارچوب تدابیر رهبری باشد،کسانی که در این مسیر ماموریت دارند توجه کنند  دشمن ،دشمن است واز انواع حربه ها استفاده خواهد کرد  ما باید دقت لازم را داشته باشیم .

نماینده ولی فقیه در سپا افزود: یادواره های شهدا در کشور  خیلی گسترده عمل می شود  ویادواره روحانیت در خیلی از شهرستانها واستانها برگزار شد .

وی با اشاره به اینکه تاکنون چهار هزار روحانی شهید در کشور شناسایی شدند افزود: بزودی کنگره سراسری بنیاد روحانیت در آینده وموزه  انقلاب ودفاع مقدس شکل می گیرد .

وی گفت: ما نیازمند آثار وتالیفاتی از حضور روحانیت در جبهه ها هستیم تا اسنادی باشد برای آیندگان تامعرفی در راستای حضورروحانیت در جبهه ها درکنارتبلیغات دینی آنها  باشد.

منبع : بلاغ

درباره نویسنده

طلبه فاضل

بسم الله الرحمن الرحیم / از اینکه اوقات خود را در این سایت سپری می کنید خوشحالیم. ان شاالله توانسته باشيم آنچه كه ازما انتظار داريد دراختيار شما گذاشته باشيم. همچنین شما می توانید با نظرات خود ما را خوشحال کنید.

تعداد نوشته ها : 260

ارسال یک دیدگاه

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه فیضیه مازندارن می باشد توسط بیگ تم

بازگشت به بالا