برنامه مطالعاتی استعدادهای برتر Reviewed by Momizat on . برنامه مطالعاتی طلاب سطح مقدمات: ردیف ساعت روز 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4   1. 8 تا 30/9 صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی برنامه مطالعاتی طلاب سطح مقدمات: ردیف ساعت روز 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4   1. 8 تا 30/9 صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » استعدادهای برتر » برنامه مطالعاتی استعدادهای برتر

برنامه مطالعاتی استعدادهای برتر

برنامه مطالعاتی طلاب سطح مقدمات:

ردیف ساعت روز
۶/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۹/۴ ۱۰/۴ ۱۳/۴ ۱۴/۴ ۱۵/۴ ۱۶/۴ ۱۷/۴  
۱٫ ۸ تا ۳۰/۹ صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی المنطق  
۲٫ ۱۰ تا ۳۰/۱۱ صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی المنطق  
۳٫ ۱۲ تا ۱۳ صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی المنطق  
۴٫ ۱۶ تا ۳۰/۱۷ صرف صرف صرف سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی سیوطی المنطق  

 

ردیف ساعت روز
۲۰/۴ ۲۱/۴ ۲۲/۴ ۲۳/۴ ۲۴/۴ ۲۷/۴ ۲۸/۴ ۲۸/۴ ۲۹/۴ ۳۰/۴  
۱٫ ۸ تا ۳۰/۹ المنطق المنطق المنطق المنطق عقائد عقائد عقائد جواهر جواهر جواهر  
۲٫ ۱۰ تا ۳۰/۱۱ المنطق المنطق المنطق المنطق عقائد عقائد عقائد جواهر جواهر جواهر  
۳٫ ۱۲ تا ۱۳ المنطق المنطق المنطق المنطق عقائد عقائد عقائد جواهر جواهر جواهر  
۴٫ ۱۶ تا ۳۰/۱۷ المنطق المنطق المنطق المنطق عقائد عقائد عقائد جواهر جواهر جواهر  

 

برنامه مطالعاتی طلاب سطح یک:

ردیف ساعت روز
۶/۴ ۷/۴ ۸/۴ ۹/۴ ۱۰/۴ ۱۳/۴ ۱۴/۴ ۱۵/۴ ۱۶/۴ ۱۷/۴  
۵٫ ۸ تا ۳۰/۹ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۲ بدایه ج۲ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۲ اصول ج۲  
۶٫ ۱۰ تا ۳۰/۱۱ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۲ بدایه ج۲ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۲ اصول ج۲  
۷٫ ۱۲ تا ۱۳ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۲ بدایه ج۲ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۲ اصول ج۲  
۸٫ ۱۶ تا ۳۰/۱۷ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۱ بدایه ج۲ بدایه ج۲ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۱ اصول ج۲ اصول ج۲  

 

ردیف ساعت روز
۲۰/۴ ۲۱/۴ ۲۲/۴ ۲۳/۴ ۲۴/۴ ۲۷/۴ ۲۸/۴ ۲۸/۴ ۲۹/۴ ۳۰/۴  
۵٫ ۸ تا ۳۰/۹ لمعه (صلاه) لمعه (حج) لمعه (ارث) لمعه (فقه۱) لمعه (فقه۲) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۴) لمعه (فقه۵) لمعه (فقه۶)  
۶٫ ۱۰ تا ۳۰/۱۱ لمعه (صلاه) لمعه (حج) لمعه (ارث) لمعه (فقه۱) لمعه (فقه۲) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۴) لمعه (فقه۵) لمعه (فقه۶)  
۷٫ ۱۲ تا ۱۳ لمعه (صلاه) لمعه (حج) لمعه (ارث) لمعه (فقه۱) لمعه (فقه۲) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۴) لمعه (فقه۵) لمعه (فقه۶)  
۸٫ ۱۶ تا ۳۰/۱۷ لمعه (صلاه) لمعه (حج) لمعه (ارث) لمعه (فقه۱) لمعه (فقه۲) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۳) لمعه (فقه۴) لمعه (فقه۵) لمعه (فقه۶)  

 

درباره نویسنده

طلبه فاضل

بسم الله الرحمن الرحیم / از اینکه اوقات خود را در این سایت سپری می کنید خوشحالیم. ان شاالله توانسته باشيم آنچه كه ازما انتظار داريد دراختيار شما گذاشته باشيم. همچنین شما می توانید با نظرات خود ما را خوشحال کنید.

تعداد نوشته ها : 265

ارسال یک دیدگاه

© تمامی حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه فیضیه مازندارن می باشد توسط بیگ تم

بازگشت به بالا